Adaptace dítěte na prostředí MŠ

Pokusme se představit si situaci, když jsme poprvé nastupovali do nového zaměstnání. Jistě se nám hlavou honila řada otázek. Co budu dělat? Jací budou kolegové? Zvládnu to? Atp. Stává se nám to vždy, když nás čeká něco nového, neznámého. Dítě je v této chvíli ve stejné situaci, ale neumí své obavy vyslovit. A i když se do školky těší, nejistota v něm zůstává. Abychom omezili nepříjemné pocity na minimum, prochází všechny děti v naší MŠ tzv. adaptací. Co to znamená? Má – li si dítě zvyknout bez problémů na nové prostředí, potřebuje k tomu určitý čas. Každé dítě je jiné, a proto i doba „zvykání“ je různě dlouhá, obvykle je to 6 týdnů. V této době musí malý človíček vyřešit spoustu úkolů, aby mohl poprvé v životě zůstat delší dobu sám, bez maminky, jinde než doma, a přitom být spokojený a cítit se bezpečně. To jsou důvody, proč nabízíme možnost docházet si s dítětem pohrát, aby se dítě cítilo nejlépe. Maminka je v tomto případě jistotou a prostředníkem, jak se dítě může seznámit s prostředím třídy, novými kamarády i učitelkou. Zároveň je rodičům umožněno lépe poznat, jak se v mateřské škole pracuje a co dětem pro jejich rozvoj nabízí.

V této fázi si dítě klade otázky, Co tu budu dělat? Proč tu jsem? S čím si budu hrát? Můžu si to půjčit? Po určité době nastane den, kdy maminka může na chvíli odejít a dítě nechat ve třídě samo. Opět nastává čas otázek Kde je maminka? Proč tu není se mnou? Vrátí se? Na tyto otázky je potřeba nejen odpovědět, ale dítě se musí o jejich pravdivosti přesvědčit. Navíc poprvé v životě se setkává se situací, kdy není středem pozornosti, protože ve třídě je více dětí a jen jedna paní učitelka.

Jakmile získá pocit bezpečí, je sebejisté a spokojené, nadchází poslední fáze adaptace, tj. zvyknout si na myšlenku, že bude spinkat jinde než ve své postýlce. Tento úkol bývá pro děti velmi obtížný a je potřeba je na jeho zvládnutí dobře připravit. Maminka i paní učitelka budou s dítětem dopředu mluvit o tom, že taková situace nastane, je dobré pomoci mu vybrat hračku do postýlky a pyžamko. Měli bychom společnými silami vytvořit takovou atmosféru, aby se Vaše dítě těšilo na den, kdy bude ve školce poprvé spinkat. Teprve odchází – li dítě se samozřejmostí do postýlky, spokojeně z ní vstává a odchází si hrát, teprve tehdy můžeme prohlásit, že je adaptace úspěšně u konce.

Dobré vědět

O co jde v projektu „Podpory zdraví v MŠ“ ?

 • fyzické, psychické i sociální zdraví
 • samostatné, sebevědomé a zodpovědné chování (svoboda a pravidla)
 • prožitkové učení
 • aktivity (spontánní pohyb, plavání, výlety…)

Jaké je stravování?

Podle zásad racionální výživy.

Jaká je spolupráce s rodiči?

 • společné akce na zahradě
 • anketa
 • besídky a vystoupení
 • vstupování do tříd
 • vstupní informace o dítěti a rodině na začátku šk. roku
 • hovorové hodiny (informace o vývoji dítěte)
 • možnost půjčování odborné literatury
 • oslavy narozenin

Kde najdu informace?

 • seznamy děti jednotlivých tříd budou vyvěšeny dne 28.8. v zádveří prvního hlavního vchodu do MŠ
 • v šatnách dětí

Co si mám na začátku šk. roku přinést?

 • věci na převléknutí
 • přezůvky
 • pyžamo
 • papírové kapesníky

Vše podepsané a označené

Jaké oblečení?

Každé dítě má v šatně svou skříňku, do které si ukládá věci, v nichž přišlo z domova. Ve skříňce by mělo mít i náhradní kalhotky, ponožky a tričko. Oblečení na zahradu, které by mělo být spíše starší, pohodlné.

Do třídy je dobré mít také pohodlné a starší oblečení, protože často pracujeme s barvami a dalšími materiály, kterými se děti mohou ušpinit. Mějme na paměti, že dítě by se mělo soustředit na práci, nikoli na to, aby se neušpinilo a nemuselo se strachovat Co tomu řekne maminka?

Naopak, řekne – li Vám dítko, že zítra jdeme do divadla, je dobré myslet „na parádu“.

Věci by měly být podepsané. Děti jsou malé a některé své věci nepoznávají. Nejčastěji hledají vyměněné bačkůrky a pyžama. Ta si přinášejí v pondělí čistá a v pátek si je odnášejí domů.

Co má dítě umět? Základní dovednosti 3-letého dítěte

 • znát své jméno a příjmení
 • umět se svlékat a oblékat s dopomocí
 • umět se najíst, zná běžná jídla
 • umět si vyčistit nos
 • je samostatné na WC
 • respektuje pokyny dospělého
 • řekne co potřebuje
 • dodržuje zákl. zásady slušnosti

Stravování

Přihlášení strávníků

Každé dítě je automaticky při přijetí do MŠ přihlášeno i k celodennímu stravování v MŠ. Dítě se stravuje vždy, pokud je přítomno v době výdeje stravy v MŠ.

Je možno zvolit způsob stravování (celodenní a půldenní), tento způsob však nelze měnit během měsíce. Případnou změnu je třeba nahlásit před započetím nového kalendářního měsíce.

Odhlášení strávníků

Odhlašování stravy je možné provést každý den osobně nebo telefonicky do 7.30 hod. ráno nebo přes webové stránky školy.

Pokud nebude dítě odhlášeno, je zákonný zástupce povinen uhradit stravné v plné výši.

Výše stravného

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění a jsou upraveny od 1. 1. 2012.

 • Denní jídlo 3 - 6 let (v Kč / Den / Strávník)
  • Přesnídávka 7,- Kč
  • Oběd 16,- Kč
  • Svačina 6,- Kč
  • Celkem: 29,- Kč
 • Denní jídlo - děti 7 let s odkladem školní docházky (v Kč / Den / Strávník)
  • Přesnídávka 7,- Kč
  • Oběd 17,- Kč
  • Svačina 6,- Kč
  • Celkem: 30,- Kč

Způsob úhrady stravného a školného

Výše školného činí 400 Kč za měsíc.

Platba stravného i školného za uplynulý měsíc se hradí:

 • v hotovosti – každou druhou středu v měsíci od 6.15-15.00 hodin v kanceláři ŠJ.
 • inkasem – pokud máte zřízeno povolení k inkasu, které je k dispozici na webových stránkách

V případě neuhrazení může být dítě z MŠ vyloučeno.

Oblečení

Všechno oblečení i jeho součásti by měly být funkční – zipy, knoflíky… Kupujete – li obuv, vyberte takový typ, který si dítě dokáže samo obout. Oblečení i obuv by měly být dostatečně velké. Při odchodu z MŠ zkontrolujte, zda – li je prádlo použitelné na druhý den a je – li obráceno na líc. Rozvažte, prosím, také uzle na botách.

Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, MIKULOV 692 01
Textová verzeGrafická verze

Kontakt

 • Mateřská škola Mikulov
  Pod Strání 6, Mikulov 692 01
 • Pod Strání 6, Mikulov 692 01

Kontaktní osoby