Informace z KHS Břeclav

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní,karanténa končí po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.)se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bezpříznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.Viz:https://koronavirus.mzcr.cz/.../Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9...Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:http://www.hygpraha.cz/.../rady-a-doporuceni-pro-domaci...Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např.pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný. Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz:https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.Prostory školy je potřeba důkladně dezinfikovat dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem.

Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, MIKULOV 692 01
Textová verzeGrafická verze

Kontakt

  • Mateřská škola Mikulov
    Pod Strání 6, Mikulov 692 01
  • Pod Strání 6, Mikulov 692 01

Kontaktní osoby