Stravování

Přihlášení strávníků

Každé dítě je automaticky při přijetí do MŠ přihlášeno i k celodennímu stravování v MŠ. Dítě se stravuje vždy, pokud je přítomno v době výdeje stravy v MŠ.

Je možno zvolit způsob stravování (celodenní a půldenní), tento způsob však nelze měnit během měsíce. Případnou změnu je třeba nahlásit před započetím nového kalendářního měsíce.

Odhlášení strávníků

Odhlašování stravy je možné provést každý den osobně nebo telefonicky do 7.30 hod. ráno nebo přes webové stránky školy.

Pokud nebude dítě odhlášeno, je zákonný zástupce povinen uhradit stravné v plné výši.

Výše stravného

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění a jsou upraveny od 1. 9. 2021.

 • Denní jídlo 3 - 6 let (v Kč / Den / Strávník)
  • Přesnídávka 9,- Kč
  • Oběd 19,- Kč
  • Svačina 9,- Kč
  • Celkem: 37,- Kč
 • Denní jídlo - děti 7 let s odkladem školní docházky (v Kč / Den / Strávník)
  • Přesnídávka 10,- Kč
  • Oběd 22,- Kč
  • Svačina 9,- Kč
  • Celkem: 41,- Kč

Způsob úhrady stravného a školného

Výše školného činí 400 Kč za měsíc.

Platba stravného i školného za uplynulý měsíc se hradí:

 • v hotovosti – každou druhou středu v měsíci od 6.15-15.00 hodin v kanceláři ŠJ.
 • inkasem – pokud máte zřízeno povolení k inkasu, které je k dispozici na webových stránkách

V případě neuhrazení může být dítě z MŠ vyloučeno.

Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, MIKULOV 692 01
Textová verzeGrafická verze

Kontakt

 • Mateřská škola Mikulov
  Pod Strání 6, Mikulov 692 01
 • Pod Strání 6, Mikulov 692 01

Kontaktní osoby